В Україні за допомогою ДНК-експертизи ідентифіковано 450 загиблих у зоні АТО | MILITARY NAVIGATOR
384138355

В Україні за допомогою ДНК-експертизи ідентифіковано 450 загиблих у зоні АТО

В Україні за допомогою ДНК-експертизи ідентифіковано 450 загиблих у зоні проведення антитерористичної операції.

Про це заявила радник президента України з гуманітарних питань, голова комітету Верховної Ради з питань охорони здоров’я Ольга Богомолець під час круглого столу в УНІАН, ініційованого громадською організацією «Слово й діло».Öåðåìîíèÿ ïðîùàíèÿ ñ íåèçâåñòíûìè óêðàèíñêèìè áîéöàìè, ïîãèáøèìè â çîíå ïðîâåäåíèÿ ÀÒÎ, íà Êðàñíîïîëüñêîì êëàäáèùå â Äíåïðå, 11 íîÿáðÿ 2016 ã. Ôîòî Äèâååâ Ñåðãåé / ÓÍÈÀÍ

«Мною особисто за цей час зроблена повна система ДНК-ідентифікації загиблих, її не було до війни. Сьогодні ми маємо 1,8 тис. останків, які вивезено з територій (Донбасу – УНІАН), ми маємо 880 ДНК-профілів у системі, з них 450 – ідентифіковані, родини отримали компенсацію», – заявила вона.

Нагадаємо, за даними ООН кількість задокументованих жертв на Донбасі з початку збройного конфлікту сягає майже 10 тисяч осіб.

Джерело: http://www.unian.ua/war/

Система Orphus