Авіапрем’єра року: «Антонов» презентував новий транспортний літак Ан-132 (фото) | MILITARY NAVIGATOR
Ïðåçåíòàöèÿ ïåðâîãî îïûòíîãî îáðàçöà íîâîãî ìíîãîöåëåâîãî ãðóçîâîãî ñàìîëåòà ÀÍ-132D, â Êèåâå, 20 äåêàáðÿ 2016 ã. Ôîòî Ìàðêèâ Ìèõàèë / POOL / ÓÍÈÀÍ

Авіапрем'єра року: "Антонов" презентував новий транспортний літак Ан-132 (фото)

За словами президента України Петра Порошенка, до 2035 року потреба в таких літаках у світі становить близько 260 одиниць.

Держпідприємство «Антонов», єдиний в Україні виробник авіатехніки, сьогодні, 20 грудня, представив перший дослідний зразок нового транспортного літака Ан-132.Âûêàòêà ïåðâîãî îïûòíîãî îáðàçöà íîâîãî ìíîãîöåëåâîãî ãðóçîâîãî ñàìîëåòà ÀÍ-132Ä èç öåõà, â Êèåâå, 20 äåêàáðÿ 2016 ã. Ôîòî Ìàðêèâ Ìèõàèë / POOL / ÓÍÈÀÍ

Ïðåçåíòàöèÿ ïåðâîãî îïûòíîãî îáðàçöà íîâîãî ìíîãîöåëåâîãî ãðóçîâîãî ñàìîëåòà ÀÍ-132D, â Êèåâå, 20 äåêàáðÿ 2016 ã. Ôîòî Ìàðêèâ Ìèõàèë / POOL / ÓÍÈÀÍÏðåçåíòàöèÿ ïåðâîãî îïûòíîãî îáðàçöà íîâîãî ìíîãîöåëåâîãî ãðóçîâîãî ñàìîëåòà ÀÍ-132D, â Êèåâå, 20 äåêàáðÿ 2016 ã. Ôîòî Ìàðêèâ Ìèõàèë / POOL / ÓÍÈÀÍПрезентація літака відбулася за участю президента України Петра Порошенка, а також керівництва держконцерну «Укроборонпром» і підприємства «Антонов», яке входить до складу концерну.Ïðåçèäåíò Óêðàèíû Ïåòð Ïîðîøåíêî ïðèíÿë ó÷àñòèå â òîðæåñòâåííûõ ìåðîïðèÿòèÿõ, ïîñâÿùåííûõ ñîçäàíèþ íîâîãî ìíîãîöåëåâîãî ãðóçîâîãî ñàìîëåòà ÀÍ-132D, â Êèåâå, 20 äåêàáðÿ 2016 ã. Ôîòî Ëàçàðåíêî Íèêîëàé / POOL / ÓÍÈÀÍ

Ïðåçèäåíò Óêðàèíû Ïåòð Ïîðîøåíêî ïðèíÿë ó÷àñòèå â òîðæåñòâåííûõ ìåðîïðèÿòèÿõ, ïîñâÿùåííûõ ñîçäàíèþ íîâîãî ìíîãîöåëåâîãî ãðóçîâîãî ñàìîëåòà ÀÍ-132D, â Êèåâå, 20 äåêàáðÿ 2016 ã. Ôîòî Ëàçàðåíêî Íèêîëàé / POOL / ÓÍÈÀÍ

Ïðåçèäåíò Óêðàèíû Ïåòð Ïîðîøåíêî ïðèíÿë ó÷àñòèå â òîðæåñòâåííûõ ìåðîïðèÿòèÿõ, ïîñâÿùåííûõ ñîçäàíèþ íîâîãî ìíîãîöåëåâîãî ãðóçîâîãî ñàìîëåòà ÀÍ-132D, â Êèåâå, 20 äåêàáðÿ 2016 ã. Ôîòî Ëàçàðåíêî Íèêîëàé / POOL / ÓÍÈÀÍ

Ïðåçèäåíò Óêðàèíû Ïåòð Ïîðîøåíêî ïðèíÿë ó÷àñòèå â òîðæåñòâåííûõ ìåðîïðèÿòèÿõ, ïîñâÿùåííûõ ñîçäàíèþ íîâîãî ìíîãîöåëåâîãî ãðóçîâîãî ñàìîëåòà ÀÍ-132D, â Êèåâå, 20 äåêàáðÿ 2016 ã. Ôîòî Ìàðêèâ Ìèõàèë / POOL / ÓÍÈÀÍ

Ïðåçåíòàöèÿ ïåðâîãî îïûòíîãî îáðàçöà íîâîãî ìíîãîöåëåâîãî ãðóçîâîãî ñàìîëåòà ÀÍ-132D, â Êèåâå, 20 äåêàáðÿ 2016 ã. Ôîòî Ìàðêèâ Ìèõàèë / POOL / ÓÍÈÀÍ

Також були присутні представники королівства Саудівська Аравія, яке виступило замовником і партнером з реалізації даного літака.

За словами президента України Петра Порошенка, до 2035 року потреба в таких літаках у світі становить близько 260 одиниць.

«Дуже небагато держав може святкувати таке свято, як запуск нової моделі літака», - сказав він .

Виробництво першого зразка Ан-132 стартувало у вересні 2015 року. При цьому «Антонов» підписав низку угод із Саудівською Аравією про постачання даних літаків з 2017 року, а також про спільне проектування і виробництво авіаційного заводу на її території, де заплановано серійне виробництво Ан-132.

Потреба світового ринку в таких літаках на найближчі 20 років керівництво українського підприємства оцінило в приблизно 900 одиниць.

Ïðåçèäåíò Óêðàèíû Ïåòð Ïîðîøåíêî ïðèíÿë ó÷àñòèå â òîðæåñòâåííûõ ìåðîïðèÿòèÿõ, ïîñâÿùåííûõ ñîçäàíèþ íîâîãî ìíîãîöåëåâîãî ãðóçîâîãî ñàìîëåòà ÀÍ-132D, â Êèåâå, 20 äåêàáðÿ 2016 ã. Ôîòî Ìàðêèâ Ìèõàèë / POOL / ÓÍÈÀÍ

Ïðåçèäåíò Óêðàèíû Ïåòð Ïîðîøåíêî ïðèíÿë ó÷àñòèå â òîðæåñòâåííûõ ìåðîïðèÿòèÿõ, ïîñâÿùåííûõ ñîçäàíèþ íîâîãî ìíîãîöåëåâîãî ãðóçîâîãî ñàìîëåòà ÀÍ-132D, â Êèåâå, 20 äåêàáðÿ 2016 ã. Ôîòî Ëàçàðåíêî Íèêîëàé / POOL / ÓÍÈÀÍ

Ïðåçèäåíò Óêðàèíû Ïåòð Ïîðîøåíêî ïðèíÿë ó÷àñòèå â òîðæåñòâåííûõ ìåðîïðèÿòèÿõ, ïîñâÿùåííûõ ñîçäàíèþ íîâîãî ìíîãîöåëåâîãî ãðóçîâîãî ñàìîëåòà ÀÍ-132D, â Êèåâå, 20 äåêàáðÿ 2016 ã. Ôîòî Ìàðêèâ Ìèõàèë / POOL / ÓÍÈÀÍ

1482230409-6108

Ïðåçåíòàöèÿ ïåðâîãî îïûòíîãî îáðàçöà íîâîãî ìíîãîöåëåâîãî ãðóçîâîãî ñàìîëåòà ÀÍ-132D, â Êèåâå, 20 äåêàáðÿ 2016 ã. Ôîòî Ìàðêèâ Ìèõàèë / POOL / ÓÍÈÀÍ

1482230398-5222

Ïðåçåíòàöèÿ ïåðâîãî îïûòíîãî îáðàçöà íîâîãî ìíîãîöåëåâîãî ãðóçîâîãî ñàìîëåòà ÀÍ-132D, â Êèåâå, 20 äåêàáðÿ 2016 ã. Ôîòî Ìàðêèâ Ìèõàèë / POOL / ÓÍÈÀÍ

Для складання Ан-132 було залучено провідні авіаційні компанії, зокрема, Pratt & Whitney Canada, General Electric, Honeywell, Liebherr та Hamilton Sundstrand.

Держпідприємство «Антонов» - єдиний в Україні виробник транспортних, пасажирських літаків і літаків спеціального призначення. Серед найбільш відомих розробок підприємства - літаки Ан-32, Ан-148, Ан-158, Ан-74, Ан-124, Ан-70 і Ан-225.

Джерело: http://economics.unian.ua/industry/

  • Одер

    І Петя тут, як тут

    • Anton

      Он конечно персонаж неоднозначный, и гадко машет ручками мол, "Вот этими самыми руками клепал!", но нужно отдать должное. Проект/контракт был заключён при нём, и почти за год они уже выкатили первый борт, БЕЗ ЕДИНОГО российского винтика. Учитывая то, что Петя сейчас у нас в стране играет первую скрипку, то скорее всего, он и поспособствовал созданию необходимых условий для реализации проекта. Это одна из его немногих, честно заслуженных минут славы. Дай бог, чтоб теперь всё на поток таки поставили.

Система Orphus